Webnode: Ako vložiť HTML Kód

1. Nabehnutím myšou do obsahu sekcie zobrazíte tlačidlo plus pre pridanie nového obsahového bloku.

2. Kliknite hore na druhú bodku.

3. Kliknite a zvoľte typ obsahu HTML.  

4. Vložte váš požadovaný HTML kód.